Preptitude by Kru Jane

Preptitude by Kru Jane

          Preptitude by Kru Jane เปิดสอนพิเศษเดี่ยวและกลุ่มเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลจากครูผู้สอนอย่างเต็มที่ โดยโรงเรียนแบ่งการเรียนการสอนเป็นสองส่วนคือ School Prep (for international curricula): IGCSE, A-level, Pre-IB, IB หลักสูตร...
เตรียมสอบ AEIS  ที่เมืองไทย กับ Preptitude

เตรียมสอบ AEIS ที่เมืองไทย กับ Preptitude

AEIS Preparatory Course   เป็นคอร์ส สำหรับน้องๆและผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนเพื่อเตรียมตัวไปสอบเข้า โรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสิงคโปร์  โดย PREPTITUDE เป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่เปิดคอร์สปรับพื้นฐานและติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์โดยเฉพาะ  Course...

Course list

ขออภัย ขณะนี้เวบอยู่ในระหว่างปรับปรุง...