รู้จัก Hwa Chong International School โรงเรียนเอกชนชั้นนำของสิงคโปร์

ประวัติโรงเรียน Hwa Chong International School (HCIS)เป็นโรงเรียนเอกชนในเครือของ Hwa Chong Family โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาแนวคิดสากลนิยม ความคิดสร้างสรรค์และการพึ่งพาตัวเองให้แก่นักเรียน จากการที่ HCIS...
We’re now in partnership with Hwa Chong International School

We’re now in partnership with Hwa Chong International School

We’re now in partnership with Hwa Chong International School (Singapore) ศูนย์ Preptitude ได้รับความไว้วางใจให้เป็น partner อย่างเป็นทางการแห่งแรกของ Hwa Chong International School (HCIS) ในประเทศไทย HCIS เป็น รร. เอกชนในเครือเดียวกับ Hwa Chong Institution...