หลักสูตร International Foundation Programme ของ University of London  ที่ SIM Global Education ประเทศสิงคโปร์เปิดรับสมัครแล้ว! เรียนใกล้ๆแค่ที่สิงคโปร์ แต่ได้วุฒิเดียวกับเรียนที่อังกฤษ  เรียนจบแล้วสามารถเข้ารียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีของ University of London ที่เปิดสอนที่ SIM Global Education คือสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ University of London และมหาวิทยาลัยต่างๆในอังกฤษ สิงคโปร์และประเทศอื่นๆ*

หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี เปิดรับสมัครเพื่อเรียนต่อในเดือนสิงหาคม 2563 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1กรกฎาคม 2563  และเปิดเรียน 31 สิงหาคม 2563) 

หลักสูตรนี้ สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนมีนาคม 2563  รวมถึงน้องๆที่ทราบผล   O-level / IGCSE แล้ว และกำลังมองหาหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเทียบวุฒิจบ A – level ตามหลักสูตรมัธยมปลายของสิงคโปร์และอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่อไป*

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้ของ University of London ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ 

  1. พื้นฐานความรู้เพื่อนำไปใช้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี อาทิ foundation in Maths and Statistics, Economics, International Relations, Social Psychology
  2. คลาสเรียนภาษาอังกฤษออกแบบโดย SIM Global Education เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงการเขียน essay
  3. ประกาศนียบัตรจาก University of London เพื่อใช้เทียบเท่า GCE A-level หรือ year 13 ของประเทศอังกฤษสำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. เรียนจบแล้วได้รับการันตีที่นั่งเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีในโปรแกรมของ University of London ที่เปิดสอนใน SIM Global Education  (ดูโปรแกรมที่เปิดสอนได้ที่นี่)
  5. คลาสเรียนขนาดเล็ก  ผู้เรียนไม่เกิน 20 คน
  6. มาตรฐานการเรียนและหลักสูตรเดียวกันกับ University of London  (SIM Global Education มีนักเรียนที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในหลักสูตรของ University of London มากที่สุดในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับเกียรตินิยมของ University of London,   อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SIM GE ได้ที่นี่) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมีผลการสอบ IGCSE /  O-level โดยมีผลสอบอย่างน้อย 4 วิชาและเกรดไม่ต่ำกว่า C (C6 สำหรับ O-level)
  • มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 (โดยแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5), TOEFL IBT 75 (Reading & Writing 18 และ Speaking & Listening 16)  ใช้ผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี
  • อายุ 17 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สมัครเรียน

ค่าเรียน

  • 17,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 386,000 บาท)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ PREPTITUDE ได้ที่ 092-436-4958 และ 096-964-1593 หรือ e-mail: contact.preptitude@gmail.com ,  FB Page: Preptitude

 

*เกณฑ์การรับสมัครอาจแตกต่างไปตามแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรจาก International Foundation Programme ของ University of London สามารถนำไปยื่นเข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆในอังกฤษ เช่น LSE, King’s College London, Birmingham และ Goldsmiths เป็นต้น โดยใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 3 ปี