คลิ๊กวีดีโอเพื่อชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัย และเลือกดูหลักสูตรและระดับชั้นของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนด้านล่าง

SIM Global Education มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1964 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มต้นคือเพื่อเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในสิงคโปร์  และได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ต้องการที่สุด (Most Preferred Private Education Institute) พร้อมด้วยหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 80 โปรแกรม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา และฝรั่งเศส เปิดสอนทั้งในระดับ Diploma   ปริญญาตรี และปริญญาโท  เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ และสามารถเลือกที่จะเข้ารับปริญญาที่ประเทศสิงคโปร์ หรือที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ในต่างประเทศก็ได้

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มีให้เลือกหลากหลายสาขา อาทิ business, accounting, communication, finance, information technology, management, nursing, social sciences และอื่นๆอีกมากมาย  นอกจากความหลากหลายในด้านวิชาการแล้ว  SIM Global Education ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อชีวิตนักศึกษาและการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัตรการคอมพิวเตอร์ และห้องฝึก trade หุ้น  Hall อเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรม  ห้องออกกำลังกาย และ Theater ที่รองรับผู้ชมได้กว่า 400 ที่สำหรับจัดงานและการแสดงต่างๆ  รวมถึงการดูแลนักศึกษานอกห้องเรียนต่างๆ อาทิ การให้คำปรึกษาวางแผนอาชีพ  Job Fair และศูนย์ปรึกษาปัญหาสำหรับนักศึกษา

SIM Global Education เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ ที่ได้รับการรับรองจาก EduTrust  หรือสภาการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ และได้รับการโหวตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ดีที่สุดในสิงคโปร์จาก AsiaOne People’s Choice Awards 8 ปีติดต่อกัน

Preptitude  เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ SIM Global Education และ SIM International Academy   โดยสามารถเลือกดูคอร์สเรียนของ SIM Global Academy ได้ด้านล่าง   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 092-436-4958,  096-964-1593 , email : info@preptitude.com

หลักสูตรปริญญาตรี  (Bachelor Degree) ,Diploma  และ Certificate

เลือกตามสาขาวิชา 

Arts and Social Sciences
 • Bachelor of Arts (Communication) University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Full-time)
 • Bachelor of Communication ( Profession Communication) RMIT University, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Communication and Economics) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Communication and International Trade) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Communication and Phychology) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Communication and Sociology) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Design (Communication Design) (Top-up), RMIT University, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Arts ( Economics) University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Economics and Politics University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Economics and Psychology) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Economics and  Sociology) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in International Relations University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (International Trade) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (International Trade and Psychology) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Psychological Science ( Psychology) University of Woollongong, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Psychology and Sociology) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Sociology) University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
Arts and Social Sciences/ Business
 • Foundation in Social Sciences, Business and Law University of Birmingham, UK (Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Communications) University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Economics) University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (International Trade) University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Psychology) University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Sociology) University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)
 • International Foundation Programme University of London, UK  (Full-time)
Business
 • Diploma in Accounting Singapore Institute of Management, Singapore
 • Preparatory Course for the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Examination ACCA, Singapore (Part-time only)
 • Bachelor of Business (Accountancy) RMIT University, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) Accounting and Finance (Top-up) University of Birmingham, UK (Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Certificate of Higher Education in Social Sciences University of London ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Banking and Finance University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Diploma in Banking and Finance Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Business University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Data Science and Business Analytics University of London, UK ( Full-time)
 • Diploma in Business Information Systems Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) Business Management with Communications (Top-up) University of Birmingham, UK  ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) Business Management with Communications and Year in Industry (Top-up) University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Business (Economics and Finance) RMIT University, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Marketing (Top-up) University of Southampton, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Business (International Business) RMIT University, Australia ( Full-time)
 • Diploma in International Business Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) International Business (Top-up) University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Business (Logistics & Supply Chain Management) RMIT University, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) Business Management (Top-up) University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) Business Management with Industrial Placement (Top-up) University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Business and Management University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Management Foundation Studies Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Bachelor of Business (Marketing) RMIT University, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Economics and Finance University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Economics and Management University of London, UK ( Full-time)
 • Master of Science Management: Entrepreneurship and Innovation University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Management University of London, UK ( Part-time,Full-time)
 • Diploma in Management Studies Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Graduate Diploma in Management University of London, UK ( Part-time,Full-time)
 • Diploma in Marketing Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Mathematics and Economics University of London, UK (  Full-time)
 • Bachelor of Arts (Honours) in Retail Marketing University of Stirling, Scotland (Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Arts (Honours) in Sport Business Management University of Stirling, Scotland (Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Arts (Honours) in Sports Studies and Marketing University of Stirling, Scotland (Part-time, Full-time)
 • Advanced Diploma in Events and Tourism Management Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Honours) in Sustainable Events Management University of Stirling, Scotland (Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Business (Event Management) (Top-up) La Trobe University, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Business (Tourism and Hospitality) (Top-up) La Trobe University, Australia ( Full-time)

 

IT & Computer Science
 • Bachelor of Computer Science (Big Data) University of Wollongong, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Business Information Systems University of Wollongong, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Information Systems and Management University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Computing and Information Systems University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Creative Computing University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Management and Digital Innovation University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Computer Science (Digital Systems Security) University of Wollongong, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Computer Science (Game and Mobile Development) University of Wollongong, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Information Technology University of Wollongong, Australia ( Part-time)
Nursing
 • Bachelor of Nursing (Honours) Part-Time The University of Sydney, Australia ( Part-time)
 • Bachelor of Nursing (Post-Registration) The University of Sydney, Australia ( Part-time)
สาขาเฉพาะทางอื่นๆ
 • Bachelor of Applied Science (Aviation) (Top-up) RMIT University, Australia ( Part-time)
 • Bachelor of Applied Science (Construction Management) (Honours) (Top-up) RMIT University, Australia ( Part-time)

เลือกตามมหาวิทยาลัย

University of London (UK)

Arts and Social Sciences

 • Bachelor of Science (Honours) in Economics and Politics, University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in International Relations, University of London, UK ( Full-time)

Arts and Social Sciences/ Business

 • International Foundation Programme, University of London, UK(Full-time)

Business Programmes

 • Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance, University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Certificate of Higher Education in Social Sciences, University of London ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Banking and Finance, University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Business, University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Data Science and Business Analytics, University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Business and Management, University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Economics, University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Economics and Finance, University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Economics and Management,  University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Management, University of London, UK ( Part-time,Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Mathematics and Economics, University of London, UK (  Full-time)

IT & Computer Science

 • Bachelor of Science (Honours) in Information Systems and Management, University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Computing and Information Systems, University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Creative Computing, University of London, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) in Management and Digital Innovation, University of London, UK ( Full-time)

 

University of Birmingham (UK)

Arts and Social Sciences/ Business Programmes

 • Foundation in Social Sciences, Business and Law, University of Birmingham, UK (Full-time)

Business Programmes

 • Bachelor of Science (Honours) Accounting and Finance (Top-up), University of Birmingham, UK (Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) Business Management with Communications (Top-up),University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) Business Management with Communications and Year in Industry (Top-up),University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) International Business (Top-up), University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) Business Management (Top-up), University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Bachelor of Science (Honours) Business Management with Industrial Placement (Top-up), University of Birmingham, UK ( Full-time)

 

 

University of Southampton ( UK)
 • Bachelor of Science (Honours) in Marketing (Top-up), University of Southampton, UK ( Full-time)
University of Stirling ( Scotland, UK)

Business Programmes

 • Bachelor of Arts (Honours) in Retail Marketing, University of Stirling, Scotland (Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Arts (Honours) in Sport Business Management, University of Stirling, Scotland (Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Arts (Honours) in Sports Studies and Marketing, University of Stirling, Scotland (Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Arts (Honours) in Sustainable Events Management, University of Stirling, Scotland (Part-time, Full-time)
ACCA (UK)

Business Programmes

 • Preparatory Course for the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Examination, ACCA, Singapore (Part-time only)
University at Buffalo, the State University of New York ( USA)

Arts and Social Sciences

 • Bachelor of Arts (Communication),  University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Communication and Economics), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Communication and International Trade), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Communication and Psychology), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Communication and Sociology), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts ( Economics),  University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Economics and Psychology), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Economics and  Sociology), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (International Trade), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (International Trade and Psychology), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Psychology and Sociology), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)
 • Bachelor of Arts (Sociology), University at Buffalo,The State University of New York, USA  ( Full-time)

Arts and Social Sciences/ Business Programmes

 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Communications), University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Economics), University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (International Trade), University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Psychology), University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)
 • Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Sociology), University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Double Degree Programme) (Full-time)

Business Programme

 • Bachelor of Science (Business Administration),University at Buffalo,The State University of New York, USA ( Full-time)
RMIT University ( Australia)

Arts and Social Sciences

 • Bachelor of Communication ( Profession Communication),  RMIT University, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Design (Communication Design) (Top-up), RMIT University, Australia ( Full-time)

Business Programmes

 • Bachelor of Business (Accountancy), RMIT University, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Business (Economics and Finance), RMIT University, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Business (International Business), RMIT University, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Business (Logistics & Supply Chain Management), RMIT University, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Business (Marketing), RMIT University, Australia ( Part-time, Full-time)

Specialty Programmes

 • Bachelor of Applied Science (Aviation) (Top-up), RMIT University, Australia ( Part-time)
 • Bachelor of Applied Science (Construction Management) (Honours) (Top-up), RMIT University, Australia ( Part-time)
La Trobe University ( Australia)

Business Programmes

 • Bachelor of Business (Event Management) (Top-up), La Trobe University, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Business (Tourism and Hospitality) (Top-up), La Trobe University, Australia ( Full-time)
University of Sydney ( Australia)

Nursing

 • Bachelor of Nursing (Honours) Part-Time, The University of Sydney, Australia ( Part-time)
 • Bachelor of Nursing (Post-Registration), The University of Sydney, Australia ( Part-time)
University of Wollongong ( Australia)

IT & Computer Science

 • Bachelor of Computer Science (Big Data), University of Wollongong, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Business Information Systems, University of Wollongong, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Computer Science (Digital Systems Security), University of Wollongong, Australia ( Part-time, Full-time)
 • Bachelor of Computer Science (Game and Mobile Development), University of Wollongong, Australia ( Full-time)
 • Bachelor of Information Technology, University of Wollongong, Australia ( Part-time)
SIM Global Education ( Singapore)
Business Programmes

 • Diploma in Accounting, Singapore Institute of Management, Singapore
 • Diploma in Banking and Finance, Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Diploma in Business Information Systems, Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Diploma in International Business, Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Management Foundation Studies, Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Diploma in Management Studies, Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Diploma in Marketing, Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)
 • Advanced Diploma in Events and Tourism Management, Singapore Institute of Management, Singapore ( Full-time)

หลักสูตรปริญญาโท  (Master Degree), Postgraduate, Doctor และ Graduate Diploma

เลือกจากสาขาวิชา

Arts and Social Sciences/ Business
 • Graduate Diploma in International Relations, University of London, UK ( Full-time)
 • Graduate Diploma in Business Analytics, University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Data Science, University of London, UK( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Politics, University of London, UK (Full-time)
Business
 • Graduate Diploma in Accounting University of London, UK  ( Part-time / Full-time)
 • Master of Science in Professional Accountancy University of London, UK (Part-time only)
 • Graduate Diploma in Banking University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Business Administration Singapore Institute of Management, Singapore ( Part-time)
 • Master of Business Administration University of Birmingham, UK ( Part-time)
 • Master of Science International Business University of Birmingham ( Full-time)
 • Graduate Diploma in Economics University of London, UK ( Full-time)
 • Master of Science (Economics) University of Birmingham, UK ( Part-time, Full-time)
 • Master of Science (International Economics) University of Birmingham, UK ( Part-time, Full-time)
 • Master of Science Management: Entrepreneurship and Innovation University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Graduate Diploma in Finance University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Human Resource Management Singapore Institute of Management, Singapore ( Part-time)
 • Master of Science Investments University of Birmingham, UK ( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Management University of London, UK ( Part-time,Full-time)
 • Master of Science Management University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Master of Science Management: Organisational Leadership and Change University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Master of Science Management: Strategy University of Birmingham, UK ( Full-time)
IT & Computer Science
 • Graduate Diploma in Digital Innovation University of London, UK ( Full-time)
 • Graduate Diploma in E-Business and Social Media University of London, UK ( Part-time, Full-time)
Nursing
 • Doctor of Philosophy The University of Sydney, Australia ( Part-time)
 • Master of Philosophy The University of Sydney, Australia ( Part-time)
สาขาเฉพาะทางอื่นๆ
  • Bachelor of Applied Science (Aviation) (Top-up)
   • RMIT University, Australia ( Part-time)
  • Bachelor of Applied Science (Construction Management) (Honours) (Top-up)
   • RMIT University, Australia ( Part-time)
  • Master of Science in Cyber Security and Management
   • University of Warwick, UK ( Part-time, Full-time)
  • Postgraduate Award in Cyber Security and Management
   • University of Warwick, UK ( Part-time)
  • Master in Design for Smart Cities
   • Strate School of Design, France (Full-time)
  • Master of Science in Engineering Business Management
   • University of Warwick, UK ( Part-time, Full-time)
  • Postgraduate Award in Engineering Business Management
   • University of Warwick, UK ( Part-time)
  • Master of Science International Healthcare Leadership
   • University of Manchester, UK ( Part-time)
  • Master of Science in Supply Chain & Logistics Management
   • University of Warwick, UK ( Part-time, Full-time)
  • Postgraduate Award in Supply Chain and Logistics Management
   • University of Warwick, UK ( Part-time)
  • Master of Science in Programme and Project Management
   • University of Warwick, UK ( Part-time, Full-time)
  • Postgraduate Award in Programme and Project Management
   • University of Warwick, UK ( Part-time)

เลือกจากมหาวิทยาลัย

University of London (UK)

Arts and Social Sciences/ Business

 • Graduate Diploma in International Relations, University of London, UK ( Full-time)
 • Graduate Diploma in Business Analytics, University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Data Science, University of London, UK( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Politics, University of London, UK (Full-time)

Business Programmes

 • Graduate Diploma in Accounting, University of London, UK  ( Part-time / Full-time)
 • Master of Science in Professional Accountancy, University of London, UK (Part-time only)
 • Graduate Diploma in Banking, University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Economics, University of London, UK ( Full-time)
 • Graduate Diploma in Finance, University of London, UK ( Part-time, Full-time)
 • Graduate Diploma in Management, University of London, UK ( Part-time,Full-time)

IT & Computer Science

 • Graduate Diploma in Digital Innovation,University of London, UK ( Full-time)
 • Graduate Diploma in E-Business and Social Media,University of London, UK ( Part-time, Full-time)

 

University of Birmingham (UK)

Business Programmes

 • Master of Business Administration, University of Birmingham, UK ( Part-time)
 • Master of Science International Business, University of Birmingham ( Full-time)
 • Master of Science (Economics), University of Birmingham, UK ( Part-time, Full-time)
 • Master of Science (International Economics), University of Birmingham, UK ( Part-time, Full-time)
 • Master of Science Management: Entrepreneurship and Innovation,  University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Master of Science Investments, University of Birmingham, UK ( Part-time, Full-time)
 • Master of Science Management, University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Master of Science Management: Organisational Leadership and Change, University of Birmingham, UK ( Full-time)
 • Master of Science Management: Strategy, University of Birmingham, UK ( Full-time)

 

 

University of Warwick
Engineering Business Management / Cyber Security / Supply Chain and Logistics

 • Master of Science in Cyber Security and Management, University of Warwick, UK ( Part-time, Full-time)
 • Postgraduate Award in Cyber Security and Management, University of Warwick, UK ( Part-time)
 • Master of Science in Engineering Business Management, University of Warwick, UK ( Part-time, Full-time)
 • Postgraduate Award in Engineering Business Management, University of Warwick, UK ( Part-time)
 • Master of Science in Supply Chain & Logistics Management, University of Warwick, UK ( Part-time, Full-time)
 • Postgraduate Award in Supply Chain and Logistics Management, University of Warwick, UK ( Part-time)
 • Master of Science in Programme and Project Management, University of Warwick, UK ( Part-time, Full-time)
 • Postgraduate Award in Programme and Project Management, University of Warwick, UK ( Part-time)
University of Manchester ( UK)

Specialty Programmes

 • Master of Science International Healthcare Leadership, University of Manchester, UK ( Part-time)
University of Sydney ( Australia)

Nursing

 • Doctor of Philosophy, The University of Sydney, Australia ( Part-time)
 • Master of Philosophy, The University of Sydney, Australia ( Part-time)
Strate School of Design ( France)

Specialty Programmes

 • Master in Design for Smart Cities,Strate School of Design, France (Full-time)
SIM Global Education ( Singapore)

Business Programmes

 • Graduate Diploma in Business Administration, Singapore Institute of Management, Singapore ( Part-time)
 • Graduate Diploma in Human Resource Management, Singapore Institute of Management, Singapore ( Part-time)