ปิดเทอมนี้  LASALLE College of the Arts   เปิดหลักสูตร art & animation สำหรับน้องๆและผู้ที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านศิลปะและเรียนรู้พื้นฐานการทำ animation  พร้อมประสบการณ์ใช้ชีวิตในสิงคโปร์ระยะสั้น 3-7 วัน (แล้วแต่คอร์ส)  อ่านเกี่ยวกับ LASALLE College of the Arts  ได้ที่นี่ 

Workshop/ short course ระยะสั้นในช่วงปิดเทอมที่เปิดสอน:  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละ course ที่ภาพด้านล่าง)
  1.  3-day Creative Art workshop : workshop ที่ช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะการวาดภาพ สนุกกับการสร้างสสรรค์ลายเส้นผ่านกิจกรรมต่างๆ
  2. Intro to 2D Animation : เรียนรู้พื้นฐานและฝึกวาดองค์ประกอบเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน animation ในรูปแบบ 2D
  3.  Intro to 3D Animation :เรียนรู้พื้นฐานและสร้างสรรค์ชีวิตชีวาให้กับงาน animation  ในรูปแบบ 3D  ฝึกทำ animation ขนาดสั้น
  4. 5-Day Colour Pencil Workshop : Workshop เพื่อคนรักการสร้างสรรค์ผลงานด้วยดินสอสี เรียนรู้เทคนิคการใช้ดินสอสีเพื่อสร้าง effect ต่างๆให้กับงานศิลปะ
  5. Intro to Adobe Workshop :เรียนรู้เครื่องมือการใช้งานต่างๆของ Adobe Photoshop  ปูพื้นฐานทักษะการตัดแต่งรูปแบบมืออาชีพ
ทุกหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ของ LASALLE College of the Arts  โดยหลักสูตรที่ 2 และ 3 สามารถเรียนพร้อมกันได้ เนื่องจากระยะเวลาที่เปิดเป็นช่วงเดียวกันและเวลาต่อเนื่องกัน
*หลักสูตร ที่ 1, และ 5 (Creative art และ Colour Pencil workshop) เฉพาะน้องๆอายุ 13-16 ปี
**ราคาที่ปรากฏครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก (สอบถามเรื่องที่พักได้กับ Preptitude)
สอบถามรายละเอียด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ PREPTITUDE ได้ที่ 092-436-4958 และ 096-964-1593 หรือ e-mail: info@preptitude.com ,  FB Page: PREPTITUDE