โอกาสดีๆ ในการเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนของ  SIM International Academy  ในโปรแกรมซัมเมอร์ SIM IA Study Tour ระหว่างวันที่ 10-17 ส.ค.2561 โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนที่สนใจได้ลองเข้าเรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนปัจจุบันของ SIM IA  รวมทั้งมีพาไปทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในประเทศสิงคโปร์  

SIM International Academy (SIM IA) เป็นโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้การเรียนการสอนและวัดผลสอบโดย Cambridge International Examination ของประเทศอังกฤษ เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมสำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี โดยผสมผสานการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology, Enigeering, Mathematics) เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกตและประยุกต์ใช้ความรู้จริง

SIM IA เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับ SIM GLOฺBAL Education (SIM GE) มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการโหวตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ดีที่สุดในสิงคโปร์หลายปีซ้อนจากการจัดอันดับของ AsiaOne People’s Choice Award นักเรียนของ SIM IA สามารถเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาต่างๆ กับ SIM GE โดยเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรของ SIM GE และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ University of London, University of Birmingham, RMIT, University of Wollongong เป็นต้น

สอบถามข้อมูลได้ที่ PREPTITUDE (ฝ่ายตัวแทนโรงเรียน): 092-436-4958, 096-964-1593 หรือ info@preptitude.com