• S-AEIS    คืออะไร

S-AEIS  หรือ Supplementary Admission Exercise for International Students  เป็นเหมือนข้อสอบ AEIS รอบ 2 สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้สอบ หรือพลาดจากการสอบ AEIS ในเดือน กันยายน/ตุลาคม โดย S-AEIS  จะจัดขึ้นในช่วปลายเดือนกุมภาพันธ์ ( ปี 2013 จัดสอบเมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์)

ทั้งนี้เงื่อนไขการสมัครสอบ เหมือนกับตัว AEIS ทุกประการ  (ตัวอย่างเช่น มีการดู วันเดือนปีเกิด เพื่อนับอายุในการสมัครสอบ )  อ่านรายละเอียดการสอบ AEIS ได้ที่นี่

 

  • การสอบ S-AEIS แตกต่างจาก AEIS อย่างไร

ในแง่ของข้อสอบแล้ว S-AEIS ไม่แตกต่างจากตัว AEIS เลย นั่นคือมีการสอบ วิชาเลขและภาษาอังกฤษ เหมือนกัน

แต่ในการสอบ S-AEIS มีข้อจำกัดคือ จะไม่ได้เปิดรับสมัครสำหรับทุกระดับชั้น ในขณะที่ AEIS เปิดสอบตั้งแต่ Primary 2 – Secondary 3    ตัวอย่างเช่น ในปี 2013 ที่ผ่านมานี้ ไม่มีการจัดสอบของชั้น Primary 5 และ Secondary 3 เป็นต้น  สำหรับชั้นที่เปิดสอบของตัว S-AEIS ในปีนั้นๆ สามารถตรวจสอบได้จากเวบไซต์กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์โดยตรง  (http://www.moe.gov.sg/education/admissions/international-students/)

นอกจากนี้ เนื่องจาก S-AEIS เป็นเหมือนการสอบเข้ารอบสอง  ดังนั้นที่ว่างในโรงเรียนจึงอาจมีน้อยลง โดยพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้เพิ่มเติมหลังจากรับเด็กจากการสอบ AEIS ที่ผ่านมาแล้ว

ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่าน S-AEIS แล้ว นักเรียนจะต้องทบทวนบทเรียนที่ขาดหายไปจากชั้นเรียนเพื่อตามเพื่อนๆ ในชั้นให้ทันอีกด้วย ซึ่งอาจจะอ่านทบทวนเอง หรือเรียนพิเศษเพิ่มเติมก็ได้

 

  • ถ้าสอบ S-AEIS ผ่านแล้วจะสามารถเข้าเรียนได้เมื่อไหร่

ตามปกติ โรงเรียนที่สิงคโปร์จะเริ่มปีการศึกษาใหม่ วันที่ 2 มกราคม ของทุกปี   แต่ผลการสอบ S-AEIS จะออกประมาณเดือน เมษายน เพราะฉะนั้น นักเรียนที่สอบผ่าน จะได้เข้าเรียนประมาณกลางเทอมที่ 2   ดังนั้น นักเรียนจึงต้องพยายามทบทวนบทเรียนในช่วง 1 เทอมครึ่งที่ขาดหายไป เพื่อตามเพื่อนๆให้ทัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AEIS และคอร์สเตรียมสอบ AEIS ที่ Preptitude  ได้ที่ 080-980-9484  หรือ อ่านรายละเอียด AEIS Preparatory Course (คอร์สเตรียมสอบ AEIS)  ที่ Preptitude