สำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อในโรงเรียนที่สิงคโปร์  

โอกาสมาถึงแล้ว

Preptitude by Kru Jane เชิญผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมฟังบรรยายการไปศึกษาต่อ รร.รัฐสิงคโปร์

วันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 2556   

บรรยายโดย Mr. Alan Tan เข้าของศูนย์ติวเตอร์กว่า 4 แห่งที่สิงคโปร์

 

ภายในงาน ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

  • การเตรียมตัวเพื่อไปเรียนต่อในโรงเรียนรัฐที่สิงคโปร์

  • หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร

  • การเตรียมตัวเพื่อสอบ AEIS

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ที่ 080 980 9484 

หรือ email: contact.preptitude@gmail.com