็Hwa Chong International School , โรงเรียนเอกชน, เรียนสิงคโปร์

We’re now in partnership with Hwa Chong International School (Singapore)

ศูนย์ Preptitude ได้รับความไว้วางใจให้เป็น partner อย่างเป็นทางการแห่งแรกของ Hwa Chong International School (HCIS) ในประเทศไทย

HCIS เป็น รร. เอกชนในเครือเดียวกับ Hwa Chong Institution (government school) ที่ขึ้นเป็น Top Junior College ของสิงคโปร์

HCIS เป็นรร.เอกชนเพียงแห่งเดียวในประเทศสิงคโปร์ที่เป็น รร. ประจำ (boarding school) และจัดคลาสภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกคน

การเรียนการสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆครบครัน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เวบไซต์ของศูนย์ หรืออัพเดตข่าวสารได้ที่ Facebook page: Preptitude by Kru Jane

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว Hwa Chong International ได้ที่:

Tel: 092-436-4958 ,  096-964-1593