ประวัติโรงเรียน Hwa Chong International School (HCIS)เป็นโรงเรียนเอกชนในเครือของ Hwa Chong Family โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาแนวคิดสากลนิยม ความคิดสร้างสรรค์และการพึ่งพาตัวเองให้แก่นักเรียน จากการที่ HCIS เป็นโรงเรียนนานาชาติของประเทศสิงคโปร์ จึงทำให้นักเรียนจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นชาวสิงคโปร์หรือผู้อยู่อาศัยถาวร (Permanent Residence) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ (MOE) ขณะที่นักเรียนอีกครึ่งหนึ่งมาจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก HCIS เป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยนักเรียนของ HCIS สามารถชนะการแข่งขันด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งได้คะแนนสอบในอันดับต้นๆ และสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลกหลายแห่งได้ อาทิ National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Oxford University, University of Cambridge, Cornell University, Harvard University  โดยในปีการศึกษาล่าสุด (2016) มีนักเรียนจากโปรแกรม IB ของ HCIS สามารถทำคะแนนเต็ม 45 คะแนนในการสอบ IB (คะแนนเฉลี่ยสากลอยู่ที่ 30-31  คะแนน)

HCIS เปิดการเรียนการสอนด้วยระบบ IB (International Baccalaureate) ระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ Year 1-6 ทั้งนี้ ระบบ IB เป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนวิชาพื้นฐานและเลือกเรียนวิชาเลือกตามความถนัดและพร้อมรองรับนักเรียนที่ต้องการสอบระบบ IGCSE ใน Year 4 และ IBDP ใน Year 6

หนึ่งในจุดแข็งของ HCIS คือการจัดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนภาษาจีนแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยก็ตามโดยทางโรงเรียนจะมีการสอบวัดผลและจัดการสอนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน

หลักสูตรการเรียนการสอนโดยรวม

HCIS จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ IB ซึ่งเป็นระบบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักเรียนที่จบจาก IB สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลกโดยแบ่งการเรียนการสอนเป็นระดับ secondary course ระยะเวลา 4 ปีและ high school course ระยะเวลา 2 ปี และแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ Lower School (Year 1 และ 2 หรือ Grade 7 และ 8), Upper School (Year 3 และ 4 หรือ Grade 9 และ 10) และ Senior School (IB1 และ IB2 หรือ Grade 11 และ 12)

 

 

ประสบการณ์ในการอยู่หอพัก

HCIS Boarding  เป็นหอพักในบริเวณของโรงเรียน และมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนให้เข้าร่วมมากมายนอกเหนือจากความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการพักอาศัย อาทิ  กิจกรรมส่งเสริมทักษะ, กิจกรรมเพื่อสังคม, กีฬา, โปรแกรมช่วยเหลือด้านการเรียนของนักเรียน  และสภาหอพัก

อาหาร
ทางโรงเรียนจะมีการจัดหาอาหารเช้าและอาหารเย็นระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ และจะมีการจัดหาอาหารเช้า กลางวันและเย็นให้ในช่วงวันหยุดของโรงเรียน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ความปลอดภัย & การรักษาพยาบาล
หอพักของนักเรียนหญิงและชายจะแยกกันอยู่คนละชั้นพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด นักเรียนและเจ้าหน้าที่จะต้องสแกนนิ้วมือทุกครั้งก่อนเข้าหอพักและมีการติดกล้องวงจรปิดอยู่ทั่วโรงเรียนเพื่อป้องกัน ตรวจสอบและบันทึกหากมีบุคคลไม่พึงประสงค์เข้ามาในโรงเรียน
ในกรณีเจ็บป่วย Mentor จะเป็นผู้ดูแลนักเรียน โดยจะพาผู้ป่วยไปรักษาที่คลินิกที่อยู่ใกล้โรงเรียนและค่ารักษาจะรวมอยู่ในประกันสุขภาพของนักเรียน ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงแนะนำให้นักเรียนทำประกันสุขภาพก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่ HCIS