Select Page

รู้จัก LASALLE COLLEGE OF THE ARTS

LASALLE COLLEGE OF THE ARTS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 โดย Brother Joseph McNally ผู้ซึ่งเป็นศิลปินและนักการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นสถาบันการศึกษาของภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรเนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือ 1) สร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความพร้อมสำหรับการทำงานและมีโอกาสเป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือผู้นำทางวัฒนธรรมในอนาคตและ 2) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านศิลปะและการออกแบบในประเทศสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นไปยังการปฎิบัติจริงและการวิจัย

LASALLE ตั้งเป้าที่จะเป็นสถาบันด้านศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบชั้นนำของประเทศสิงคโปร์รวมทั้งเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในฐานะที่เป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านการศึกษา, การฝึกปฏิบัติจริงและการวิจัย โดนเปิดสอนในระดับ Diploma, ปริญญาตรี (Bachelor Degree) และปริญญาโท (Master Degree)

 

 

 

 

ช่วงเวลาที่สมัครเรียน: เปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่ ตุลาคม ของทุกปี และปิดรับเมื่อรับนักเรียนเต็มจำนวน

 • ระดับอนุปริญญา (Diploma) และปริญญาตรี (BA)  : ระยะเวลาเรียน 3 ปี
  • เปิดเรียนเดือนสิงหาคม
 • ระดับปริญญาโท  (MA) :  ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี แล้งแต่หลักสูตร 
  • เปิดเรียนเดือนสิงหาคม

*ผู้สมัครในระดับ Diploma และ BA ทุกสาขา จะต้องมีผลงาน portfolio ในการยื่นประกอบการสมัครด้วย

**ผู้สมัครในระดับ MA จะต้องยื่น portfolio ประกอบเฉพาะในบางสาขา

***ผู้สนใจสมัครเรียนจะต้องมีผลทดสอบระดับภาษาอังกฤษ เช่น  IELTS / TOEFL  หรือเข้าสอบวัดระดับกับทาง LASALLE

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับ Diploma  (หลักสูตร 3 ปี)

 • Dip in Animation
 • Dip in Audio Production
 • Dip in Broadcast Media
 • Dip in Dance
 • Dip in Design for Communication and Experiences
 • Dip in Creative Direction for Fashion
 • Dip in Fine Arts
 • Dip in Interior Design
 • Dip in Music
 • Dip in Performance
 • Dip in Theatre Production and Management

ระดับปริญญาตรี  ( หลักสูตร 3 ปี)

 • BA(Hons) Acting
 • BA(Hons) Animation Art
 • BA(Hons) Arts Management
 • BA(Hons) Design Communication
 • BA(Hons) Fashion Design and Textiles
 • BA(Hons) Fashion Media and Industries
 • BA(Hons) Film
 • BA(Hons) Fine Arts
 • BA(Hons) Interior Design
 • BA(Hons) Music
 • BA(Hons) Musical Theatre
 • BA(Hons) Product Design

ระดับปริญญาโท  (หลักสูตร 1-2 ปี)

 • MA Art Therapy
 • MA Arts Pedagogy and Practice
 • MA Arts & Cultural Leadership
 • MA Asian Art Histories
 • MA Creative Writing
 • MA Design
 • MA Fine Arts

นอกจากสาขาวิชาที่หลากหลายแล้ว อาคารเรียนของ LASALLE ยังประกอบไปด้วยสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทดลองปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน

หากน้องๆ คนไหนกำลังมองหาสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นไปยังด้านศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะรวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษและไม่ไกลจากประเทศไทย ที่ LASALLE ตอบโจทย์ทั้งหมดค่ะ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนได้ที่ PREPTITUDE  และ Krutoo Homeschool 096-964-1593, 084-164-2323 หรือ e-mail: contact.preptitude@gmail.com   FB Page: PREPTITUDE

 

 

ทำไม LASALLE จึงตอบโจทย์

1)  เน้นปฏิบัติ 60% และทฤษฎี 40% สัดส่วนการเรียนเน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับความรู้ทฤษฎีอย่างเหมาะสม เพื่อผู้เรียนมีพื้นฐานที่แน่นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

2) เน้นการเรียนรู้ และปฏิบัติงานแบบผสมผสาน (interdisciplinary creative collaborations) ผู้เรียนมีทักษะไม่เฉพาะในสาขาที่ตัวเองเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าใจและทำงานร่วมกับงานในสาขาอื่นได้ด้วย

3) คลาสเรียนออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ และพัฒนาทักษะร่วมกัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนเอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการความคิดต่างๆ ในการผลิตงาน

4) ได้มีโอกาสเรียนกับเพื่อนและผู้สอนหลากหลายเชื้อชาติ  มีบรรยากาศการเรียนแบบนานาชาติเนื่องจาก 40% ของนักเรียนและคณาจารย์ที่ LASALLE มาจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

5) สถาบันร่วมก่อตั้ง University of Arts Singapore  มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติที่แรกของสิงคโปร์  โดยก่อนหน้านี้ LASALLE เป็นวิทยาลัยศิลปะเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจาก Goldsmiths, University of London และเป็น partner กับ Goldsmiths นานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2012

6) ได้รับการเรียนการสอนจากมืออาชีพตัวจริง ทีมผู้สอนเป็นกลุ่มคนทำงานศิลปะที่ผลงานได้รับการยอมรับทั่วโลก รวมถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านงานศิลปะ

7) มีกิจกรรมที่หลากหลายให้เข้าร่วม ได้อัพเดทความเคลื่อนไหวด้าน arts ทั่วโลกจากศิลปินชั้นนำของโลกที่แวะมาเยี่ยมเยียน LASALLE อย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่ การจัด talk กับบุคคลชั้นนำในวงการศิลปะ อาทิ  Victoria Beckham, Jimmy Choo, Lord Devid Puttnam รวมถึงการจัดแสดงผลงานของนักเรียน

8) ได้โอกาสฝึกงานกับบริษัทและองค์กรชั้นนำ อาทิ Singapore Airlines, Disney, McCann World Group  ที่ LASALLE นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าฝึกงานจริง กับองค์กรที่เป็นพันธมิตร หรือฝึกทำงานให้กับ project ของบริษัทต่างๆ ในด้าน arts ในหลายแขนงที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ LASALLE เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทดลองทำงานจริง ก่อนจะออกไปสู่โลกของการทำงาน

9) ได้รับการจ้างงานในสาขาที่เกี่ยวข้องสูง   นักศึกษาที่เรียนจบจาก LASALLE ได้รับการเรียกตัวและเสนองานให้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่เรียน โดยหลายคนได้รับการเสนองานให้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเสียอีก  โดย 93% ของนักเรียนที่เรียนจบจาก LASALLE ได้งานประจำภายใน 3 เดือนหลังเรียนจบ (ข้อมูลจาก Graduate Employment Survey ในปี 58)

10) ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม LASALLE ที่สร้างสรรค์ผลงานและได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะ รววมถึงโอกาสในการผลิตผลงานสู่เวทีนานาชาติ