Select Page

สัมมนาฟรี! เรื่องการเรียนต่อโรงเรียนที่สิงคโปร์

ศูนย์ Preptitude จะจัดสัมมนาเรื่องการเรียนต่อโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ ผ่านการสอบ AEIS เพื่อเข้ารร. รัฐบาลและการสอบเข้าโรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจขั้นตอนในการเข้าศึกษาต่อรวมทั้งทำความรู้จักกับระบบการเรียนที่สิงคโปร์และแนะนำวิธีเตรียมตัวสอบอย่างครบถ้วนโดยจะเป็นการบรรยายรวมทั้งระดับ ประถมและมัธยม

ในงานยังมีการพูดคุยพิเศษกับตัวแทนจาก  Hwa Chong International School (HCIS) ซึ่งเป็น รร. เอกชนระดับท็อปทรีของสิงคโปร์มาพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างโรงเรียนรัฐบาลกับเอกชนที่สิงคโปร์รวมทั้งโปรแกรมการเรียนที่ HCIS เพื่อเพิ่มทางเลือกในการไปเรียนต่อที่สิงคโปร์  โอกาสนี้ทาง HCIS จัดให้มีการทำ admission test เป็นกรณีพิเศษในเมืองไทยสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อกับทางโรงเรียนด้วย

งานจัดวันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 59 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ ห้อง Iris room โรงแรม Viva Garden (  2 นาที จาก BTS สถานีบางจาก)

งานสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้างานจำนวน 70 ท่านเท่านั้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/EJt1yoIMNt

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-436-4958, 096-964-1593  หรือส่งอีเมลมาที่ info@preptitude.com