Select Page

About us

Preptitude จัดการเรียนการสอนรวมถึงให้คำแนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในระดับโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามีนักเรียนที่สอบติดโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ในระดับชั้นต่างๆ รวมถึงนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนเอกชนชั้นนำในสิงคโปร์  นอกจากนี้เรายังเป็น one-stop service ในการติดต่อที่พักและแนะนำคอร์สเรียนระยะสั้นและระยะยาวในประเทศสิงคโปร์

ที่ Preptitude   เราเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพื่อโอกาสทางการศึกษาต่างๆในอนาคตรวมถึงการทำผลคะแนนได้ตามที่หวังไว้ หากได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  เราจึงเน้นการเรียนคลาสเดี่ยวและกลุ่มเล็กเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ดี รวมถึงเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยเรามีหลักสูตรเฉพาะสำหรับการเรียนต่อโรงเรียนที่สิงคโปร์ อาทิ AEIS และ ทุนอาเซียน (ทุนรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับเด็กมัธยม)

 

AEIS Preparatory Course
นอกจากนี้ เรายังได้เปิดหลักสูตร AEIS Preparation Course เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สนามสอบ AEIS ในสิงคโปร์   (คลิ๊กเพื่ออ่านเกี่ยวกับการสอบ AEIS)

ASEAN Scholarships Intensive Course

หลักสูตรสอนเนื้อหาและตะลุยทำโจทย์สำหรับน้องๆที่สนใจสอบชิงทุนอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์  (คลิ๊กเพื่ออ่านเกี่ยวกับทุนอาเซียน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Tel. 096-964-1593

รบกวนโทรนัดหมายล่วงหน้า หากต้องการนัดทำเทสต์ประเมิน หรือนัดพบเพื่อปรึกษาวางแผนการเรียนต่อสิงคโปร์

Email address: contact.preptitude@gmail.com

FB page: www.facebook.com/Preptitude