Select Page

(Updated as of December 2023)

 

 AEIS  (Admissions Exercise for International Students) คือการสอบเพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเริ่มบังคับใช้การสอบนี้ตั้งแต่ กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา    ซึ่งเป็นการสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาล ( Government schools)  เท่านั้น 

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ทุกคน จะต้องเข้าสอบข้อสอบกลางนี้ โดยเป็นข้อสอบที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลสิงคโปร์เอง และจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในเดือนกันยายน  หรือ ตุลาคมของทุกปี (วันที่สอบอาจมีการปรับปลี่ยนไปตามแต่ละปี แต่ปกติจะอยู่ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน)

หากเป็นกรณีสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนเอกชนหรือนานาชาติในประเทศสิงคโปร์ จะต้องติดต่อเพื่อเข้าสอบกับโรงเรียนนั้นๆโดยตรง

 

 • AIES เปิดสอบให้กับระดับชั้นใดบ้าง

AEIS เปิดให้สอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในชั้น ประถมศึกษา 2-5  (P.2 – P.5) และ มัธยมศึกษา 1-3 ( Sec 1 – Sec 3)

 • AEIS สอบอะไรบ้าง

ระดับ primary 2-5 : ข้อสอบ AEIS จะจัดสอบเฉพาะข้อสอบเลข  สำหรับภาษาอังกฤษ ทางศูนย์สอบได้ปรับระบบให้ผู้สมัครยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Qualifications (CEQ) ที่กำหนดไว้ตามช่วงอายุ  แทนการสอบ AEIS ภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์ โดยระเบียบการสมัครใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบสอบ AEIS 2022 โดยการจัดสอบ CEQ สามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์จัดสอบในไทยได้ที่ https://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/find-an-exam-centre/    (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ English Requirement ในที่ clip นี้ https://youtu.be/Ys0MuKw5u9o?feature=shared )

 

ระดับ Secondary 1-3 : สอบวิชาเลขและภาษาอังกฤษ โดยจะใช้โจทย์เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรสิงคโปร์ทั้งหมด

เลข:  ให้ความสำคัญกับการแสดงวิธีทำ เพื่อแสดงระบบความคิด  (thinking process) พอๆกับการหาคำตอบที่ถูกต้องได้ เน้นการแก้ปัญหาโจทย์และแสดงวิธีทำเป็นหลัก รวมถึงมี Aptitude Test  

ภาษาอังกฤษ จะมีทั้งที่เป็นทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  (use of English) ทั้งในส่วนของแกรมม่า และคำศัพท์ รวมถึง reading  ทั้งนี้ข้อสอบภาษาอังกฤษมีทั้งแบบที่เป็น multiple choice และการเขียน essay  โดยความยากง่ายและรูปแบบานเขียนของแต่ละระดับชั้นจะแตกต่างกันออกไป   โดยเฉลี่ยเขียนประมาณ 200 – 400 คำ ตามระดับชั้น  

 

 • เงื่อนไขในการสอบ AEIS มีอะไรบ้าง

หลักๆแล้ว ในการสมัครสอบ AEIS จะดูว่า นักเรียนอายุถึงเกณฑ์ชั้นปีที่จะเข้าเรียนหรือไม่  ซึ่งใช้เกณฑ์นับอายุ ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่เปิดเรียน  เนื่องจากโรงเรียนในสิงคโปร์ เปิดเรียนประมาณวันที่ 2 มกราคม ของทุกปี ดังนั้นหากอายุของผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ในปีการศึกษานั้นๆ ก็ต้องเลือกสอบเพื่อเข้าเรียนในชั้นที่อายุผ่านเกณฑ์  การสอบ AEIS ไม่ใช้ transcript หรือหลักฐานการเรียนโรงเรียนในการสมัครสอบ

อ่านเกี่ยวกับตัวอย่างเงื่อนไขอายุเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

 

 • การสมัครสอบ AEIS

สมัครด้วยตัวเองได้ที่  Candidates Portal ของเวบไซต์ทางการ https://www.moe.gov.sg/international-students/aeis/apply  โดยมีเอกสารและค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้

 

ระดับ Primary 2-5 

 • ค่าสมัครสอบ 340 SGD  
 • เอกสารที่ใช้:
  • หน้า passport ผู้สมัคร ที่วันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • สูติบัตรภาษาไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษของผู้สมัคร
  • ภาพหน้าตรงขนาด passport ของผู้สมัคร เป็นไฟล์ .jpg หรือ .png
  • ผลสอบ Cambridge English Qualifications (CEQ) ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ เดือนที่สมัครสอบ AEIS 
  • เอกสารอื่นๆ เช่นกรณีเปลี่ยนชื่อ

ระดับ Secondary 1-3

 • ค่าสมัครสอบ 630 SGD  
 • เอกสารที่ใช้:
  • หน้า passport ผู้สมัคร ที่วันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • สูติบัตรภาษาไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษของผู้สมัคร
  • ภาพหน้าตรงขนาด passport ของผู้สมัคร เป็นไฟล์ .jpg หรือ .png
  • เอกสารอื่นๆ เช่นกรณีเปลี่ยนชื่อ

                          

 • เราจะทราบผล AEIS ได้เมื่อไหร่ และสามารถเลือกโรงเรียนได้หรือไม่

ผลสอบ AEIS ในรอบสอบเดือนกันยายน/ตุลาคม จะประกาศในช่วงสัปดาห์ที่ 2-3  ของเดือนธันวาคม  โดยจะประกาศให้ทราบว่ามีผลเป็น successful (ผ่าน) หรือ unsuccessful ( ไม่ผ่าน) เท่านั้น  โดยจะไม่มีการประกาศคะแนนให้ทราบไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งนี้ หากนักเรียนสอบผ่าน ( successful)  จะได้รับแจ้งจากทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ พร้อมทั้งระบุชื่อโรงเรียนที่ทางรัฐบาลเลือกให้  โดยนักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียนหรือขอย้ายโรงเรียนเองได้

 

 • ถ้าหากสอบไม่ผ่าน จะสอบใหม่ได้หรือไม่

เนื่องจาก AEIS จัดสอบเพียงปีละครั้ง นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน สามารถกลับมาสอบใหม่ได้ในปีถัดไป ทั้งนี้จะสอบเข้าระดับชั้นเดิมหรือเลื่อนระดับชั้น สามารถพิจารณาได้จากความสามารถ  อายุ และมีหลักฐานการเรียนระดับชั้นปีล่าสุดไปยื่นสมัครสอบ

ข่าวดีก็คือ ทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้จัดการสอบ S-AEIS หรือ Supplementary AEIS  ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่พลาดจากการสอบ AEIS ได้สอบอีกรอบหนึ่ง  โดยจะจัดสอบช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S-AEIS ได้ที่นี่

 

 

สอบถามเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ AEIS และ  CEQ ได้ที่
โทร. 096-964-1593 ( จันทร์ – ศุกร์ 09.30 น. – 18.00  น.
email address: contact.preptitude@gmail.com
Facebook Inbox: Preptitude 
Line Official Account: @krutoo

หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ต่างๆของเราได้ที่ https://www.preptitude.com/?page_id=2366