สำหรับใครที่ยังสงสัยว่า AEIS ของสิงคโปร์คืออะไร ลองอ่านดูนะคะ :)

 

  • การสอบ AEIS คืออะไร

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา  กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้ปรับระเบียบการรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ใหม่ โดย ให้มีการจัดสอบ AEIS  (Admission Exercise for International Students)   เพราะฉะนั้น หากต้องการไปเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติในสิงคโปร์ ก็ไม่จำเป็นต้องสอบ AEIS   (แต่ค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติก็จะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลมากค่ะ)

โดยนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ทุกคน จะต้องเข้าสอบข้อสอบกลางนี้ โดยเป็นข้อสอบที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลสิงคโปร์เอง และจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในเดือน ตุลาคม ของทุกปี

  • AIES เปิดสอบให้กับระดับชั้นใดบ้าง

AEIS เปิดให้สอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในชั้น ประถมศึกษา 2-5  (P.2 – P.5) และ มัธยมศึกษา 1-3 ( Sec 1 – Sec 3)

  • AEIS สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ AIES จะสอบเฉพาะวิชาเลขและภาษาอังกฤษ โดยจะใช้โจทย์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด   ในส่วนของเลขนั้น ให้ความสำคัญกับการแสดงวิธีทำ เพื่อแสดงระบบความคิด  (thinking process) พอๆกับการหาคำตอบที่ถูกต้องได้  ส่วนภาษาอังกฤษ จะมีทั้งที่เป็นทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  (use of English) ทั้งในส่วนของแกรมม่า และคำศัพท์ รวมถึง reading  ทั้งนี้ข้อสอบภาษาอังกฤษมีทั้งแบบที่เป็น multiple choice และการเขียน essay  โดยความยากง่ายและรูปแบบของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็จะไม่เหมือนกัน   โดยเฉลี่ยเขียนประมาณ 100 – 400 คำ ตามระดับชั้น  ในส่วนของเลขจะเน้นการแก้ปัญหาโจทย์และแสดงวิธีทำเป็นหลัก

  • เงื่อนไขในการสอบ AEIS มีอะไรบ้าง

หลักๆแล้ว ในการสมัครสอบ AEIS จะดูว่า นักเรียนอายุถึงเกณฑ์ชั้นปีที่จะเข้าเรียนหรือไม่  แล้วจึงดูหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเช่นใบรับรองผลการเรียนปีล่าสุดของนักเรียน ( transcript)   เนื่องจากโรงเรียนในสิงคโปร์ เปิดเรียนประมาณวันที่ 2 มกราคม ของทุกปี ดังนั้นหากอายุของผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ในปีการศึกษานั้นๆ ก็ต้องเลือกสอบเพื่อเข้าเรียนในชั้นที่อายุผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างเช่น  นักเรียนที่เกิด เดือน กุมภาพันธ์ 2002  จะไม่สามารถสมัครเพื่อสอบ AEIS รอบเดือนตุลาคม 2013 เพื่อเข้า Sec 1 (มัธยมศึกษา 1) ได้ เนื่องจาก เมื่อนับแล้วอายุจะยังไม่ถึง 12 ปีดี ในเดือนมกราคม 2014 เป็นต้น

นักเรียนสามารถสมัครออนไลน์กับทางเวบไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการได้โดยตรง  (เวบไซต์กระทรวงศึกษาฯ http://www.moe.gov.sg/education/admissions/international-students/ )

  • เราจะทราบผล AEIS ได้เมื่อไหร่ และสามารถเลือกโรงเรียนได้หรือไม่

ผลสอบ AEIS ในเดือน ตุลาคม จะประกาศประมาณเดือนธันวาคม  โดยจะประกาศให้ทราบว่ามีผลเป็น successful (ผ่าน) หรือ unsuccessful ( ไม่ผ่าน) เท่านั้น  โดยจะไม่มีการประกาศคะแนนให้ทราบไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งนี้ หากนักเรียนสอบผ่าน ( successful)  จะได้รับแจ้งจากทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ พร้อมทั้งระบุชื่อโรงเรียนที่ทางรัฐบาลเลือกให้  โดยนักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียนเองได้

  • ถ้าหากสอบไม่ผ่าน จะสอบใหม่ได้หรือไม่

เนื่องจาก AEIS จัดสอบเพียงปีละครั้ง นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน สามารถกลับมาสอบใหม่ได้ในปีถัดไป ทั้งนี้จะสอบเข้าระดับชั้นเดิมหรือเลื่อนระดับชั้น สามารถพิจารณาได้จากความสามารถ  อายุ และมีหลักฐานการเรียนระดับชั้นปีล่าสุดไปยื่นสมัครสอบ

ข่าวดีก็คือ ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้จัดการสอบ S-AEIS หรือ Supplementary AEIS  ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่พลาดจากการสอบ AEIS ได้สอบอีกรอบหนึ่ง  โดยจะจัดสอบช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S-AEIS ได้ที่นี่

คลิ๊กAEIS Preparatory Course เพื่อดูข้อมูลคอร์สที่ Preptitude 

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ AEIS หรือต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเตรียมสอบ AEIS ที่เมืองไทย สามารถติดต่อกับทาง Preptitude  ได้โดยตรง