น้องๆที่จะสมัครสอบ AEIS 2022 อย่าลืมอ่านโพสต์นี้ก่อนนะคะ ปีนี้ทาง MOE ได้พัฒนาระบบการสมัครสอบ โดยใช้ช่องทางใหม่ชื่อ Candidate Portal สำหรับให้นักเรียนต่างชาติสมัครเข้าเรียนโรงเรียนในสิงคโปร์โดยระบบนี้ จะใช้ในการสมัครสอบ และรับข้อมูลเอกสาร และผลสอบค่ะ

ระยะเวลาเปิดรับสมัครสอบของ AEIS 2022 ในแต่ละชั้นปี

  • AEIS-Secondary – พุธ  6 ก.ค. 2565  – พุธ 3 ส.ค. 2565
  • AEIS-Primary – พุธ  27 ก.ค. 2565  – ศุกร์ 26 ส.ค. 2565

ระบบอาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

ขั้นตอนการสมัคร
1.Create account ของตัวเองในเวบไซต์ของ Candidate Portal (CP)
2.เมื่อ create account ตามขั้นตอน และได้รับอีเมลแจ้งกลับให้ไปสร้าง password ของ account  ตัวเองแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนสมัครสอบ AEIS 2022 ได้ โดยระบบจะเปิดให้สมัครได้ตามช่วงเวลาของแต่ละขั้นปีที่กำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น
3.เอกสารที่ต้องใช้ upload เข้าระบบในขั้นการสมัครสอบ
  • สำเนาสูติบัตรภาษาไทย และสำเนาแปลภาษาอังกฤษ (ควรแปลโดยมีการรับรองความถูกต้อง)
  • สำเนา passport ของผู้สมัคร โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • สำหรับระดับ Primary จะต้อง upload สำเนาผลการสอบ ( statement of results) ของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ตรงกับอายุและชั้นปีที่สมัครของ Cambridge English Qualification ด้วย  โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่สมัครสอบ
  • รูปถ่ายผู้สมัครสอบขนาดรูปถ่าย passport
4.ชำระค่าสมัครเรียนเข้าระบบ  (สามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้)
5.เช็คสถานะการสมัครได้ที่ Candidate Portal  โดยระบบจะขึ้นว่าเป็น Pending และเมื่อตรวจสอบเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 4 สัปดาห์)  สถานะผู้สมัครจะเปลี่ยนเป็น Registered  ผู้สมัครสามารถเข้าเช็คสถานะการสมัครได้ตลอดเวลา
6.ระบบจะมีส่ง email ให้ตาม email address ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้เข้ามาปริ้นท์ / download หมายเลขผู้สมัครสอบ (Entry Proof)  จาก Candidate Portal
7.จำกัดการสมัครสอบเพียง 1 email address ต่อผู้สมัคร 1 คนเท่านั้น
การประกาศผลสอบ
เช็คผลสอบได้ทาง Candidate Portal ที่ลงทะเบียนในการสมัครสอบไว้ ตามกำหนดการประกาศผลสอบดังนี้
  • Primary 2-5  และ Secondary 2-3  เข้าเช็คผลสอบได้ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 65 – 27 ธ.ค. 65
  • Secondary 1 เข้าเช็คผลสอบได้ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 65 – 27 ธ.ค. 65
การรายงานตัวกับทางโรงเรียน
หากสอบผ่าน จะได้รับแจ้งรายละเอียดในการติดต่อโรงเรียนและการทำ student’s pass ( visa นักเรียน) ต่อไป โดยจะต้องไปรายงานตัวกับโรงเรียนตามกำหนดการดังนี้
  • Primary 2-5  และ Secondary 2-3  รายงานตัวกับโรงเรียนระหว่าง 15 ธ.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65
  • Secondary 1 รายงานตัวกับโรงเรียนระหว่างปลายเดือน ธ.ค. 65 – ต้นเดือน ม.ค. 66
เวบไซต์สมัครสอบ AEIS (link สำหรับ create account และลงทะเบียนสมัครสอบจะเปิดให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ตามกำหนดการของแต่ละชั้น) –> https://www.moe.gov.sg/international-students/aeis/apply
คลิกเพื่อดูคลิปแนะนำการสมัคร AEIS ในระบบ Candidates Portal ได้ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ AEIS ได้ที่ 096-964-1593
email address: contact.preptitude@gmail.com, FB Page inbox: Preptitude