About us

About us

Preptitude ดูแลและให้คำแนะนำในการเรียนต่อประเทศสิงคโปร์แบบครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและการจัดหาที่เรียนและที่พักให้กับนักเรียน    Preptitude เปิดสอนพิเศษเดี่ยวและกลุ่มเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลจากครูผู้สอนอย่างเต็มที่ โดยเปิดสอนคอร์สต่างๆ...