โอกาสในการศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะชั้นนำของเอเชียโดยผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากรที่อยู่ในวงการสื่อศิลปะอย่างแท้จริง  พร้อมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก Goldsmiths, University of London

สำหรับน้องๆที่มีใจรักในงานศิลปะ การออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่ากำลังจะจบระดับมัธยมศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนไทยหรือนานาชาติ รวมถึงกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องการเรียนต่อด้านศิลปะกับวิทยาลัยเฉพาะทางด้านศิลปะชั้นนำอย่าง LASALLE  สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและ portfolio ในการใช้สมัครได้กับ PREPTITUDE

 ทำไม LASALLE จึงตอบโจทย์การเรียนด้านศิลปะและการออกแบบ คลิก!

วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  • หลักสูตรนานาชาติ อาทิ  IGCSE, GCSE, O-level, IB, A-level  หรือนานาชาติในระบบอื่นๆ 
  • กรณีกำลังศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่น transcript เพื่อประกอบการพิจารณาโอนชั้นปีการเรียนได้

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ Diploma  เปิดเรียนสิงหาคม 2563 ( หลักสูตร 3 ปี และใช้ยื่นเรียนต่ออีกเพียง 2 ปีเพื่อจบระดับปริญญาตรี) 

ขยายเวลารับสมัครรอบปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 พร้อมสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษา (Tuition Grant) โดยได้รับส่วนลดค่าเรียนถึง 60% ของค่าเรียนทั้งหมด       [หรือสมัครรอบปีการศึกษา  2564 ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคา 2563] 

  • Dip in Animation
  • Dip in Audio Production
  • Dip in Broadcast Media
  • Dip in Dance
  • Dip in Design for Communication and Experiences
  • Dip in Creative Direction for Fashion
  • Dip in Fine Arts
  • Dip in Interior Design
  • Dip in Music
  • Dip in Performance
  • Dip in Theatre Production and Management

ระดับปริญญาตรี    เปิดเรียนสิงหาคม 2563 ( หลักสูตร 3 ปี สามารถเทียบโอนจากสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยในไทยและประเทศอื่นได้* )  [ปิดรับสมัครสำหรับรอบปีการศึกษา 2563 แล้ว สามารถสมัครของปีการศึกษา 2564 ได้อีกครั้งเดือนตุลาคม 2563]

  • BA(Hons) Acting
  • BA(Hons) Animation Art
  • BA(Hons) Arts Management
  • BA(Hons) Design Communication
  • BA(Hons) Fashion Design and Textiles
  • BA(Hons) Fashion Media and Industries
  • BA(Hons) Film
  • BA(Hons) Fine Arts
  • BA(Hons) Interior Design
  • BA(Hons) Music
  • BA(Hons) Musical Theatre
  • BA(Hons) Product Design

ระดับปริญญาโท  (หลักสูตร 1-2 ปี) สอบถามตารางเรียนของแต่ละสาขาได้ที่ PREPTITUDE เนื่องจากรอบเปิดของแต่ละสาขาแตกต่างกัน  

  • MA Art Therapy
  • MA Arts Pedagogy and Practice
  • MA Arts & Cultural Leadership
  • MA Asian Art Histories
  • MA Creative Writing
  • MA Design
  • MA Fine Arts

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ PREPTITUDE ได้ที่  096-964-1593 /  e-mail: contact.preptitude@gmail.com / inbox มาที่   FB Page: PREPTITUDE