เอาตารางสอบ AEIS  2019 มาลงให้นะคะ

AEIS 2019 จะเริ่มรับสมัครวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 -23 สิงหาคม 2562 และจัดสอบวันที่ 17 กันยายน  2562  (ระดับ Sec 1-3) วันที่ 18 กันยายน  2562  (ระดับประถม 4-5) และ 19 กันยายน  2562  (ระดับประถม 2-3)  หากสอบผ่านจะได้เข้าเรียนภาคการศึกษาแรกเดือน มกราคม 2563  (อ่านเกี่ยวกับ AEIS เพิ่มเติมที่นี่)  โดยการสอบ AEIS นี้จัดสอบเป็นประจำทุกปีที่ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดตามตารางด้านล่างได้เลยค่ะ (ข้อมูลจากเวบไซต์ของ MOE)

กำหนดการสอบและช่วงรับสมัครสอบ AEIS 2019

AEIS date 1

เกณฑ์อายุผู้สมัครสอบ

การสมัครสอบ AEIS ให้คำนวณอายุ ณ วันที่ 1  มกราคม ของปีการศึกษาที่เปิดเรียน

ระดับ Primary 

Primary test leve;

ระดับ Secondary

Sec test leve;

การสมัครสอบ

สามารถสมัครสอบ online ได้ทางเวบไซต์ของ MOE และส่งเอกสารสำคัญไปให้ที่สิงคโปร์ โดยดูรายละเอียดได้จาก https://www.moe.gov.sg/admissions/international-students/admissions-exercise/application-process

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ

  • สูติบัตรผู้สมัครและใบแปลเอกสาร
  • หน้า passport ผู้สมัคร มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

สมัครสอบผ่านทาง PREPTITUDE

ศูนย์ Preptitude ให้บริการสมัครสอบ S-AEIS มีค่าบริการ 17,500 บาท* โดยครอบคลุมการให้บริการดังนี้

  • ค่าสมัคร AEIS (672 เหรียญสิงคโปร์)
  • ตรวจสอบและจัดส่งเอกสารให้ทางสิงคโปร์
  • ดำเนินการสมัคร AEIS ให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนกระทั่งได้รับใบ AEIS Entry Proof แ และประสานงานเรื่องการรับส่งใบสมัครกับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาฯสิงคโปร์
  • ชำระค่าบริการ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดให้กับศูนย์ภายในวันที่ 26 ก.ค. 2562 เพื่อรวบรวมส่งแปลเอกสาร และสมัครให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม
  • กรณีต้องการแปลรับรองเอกสาร คิดค่าดำเนินการฉบับละ 1,200 บาท**

* การสมัครสอบ AEIS และ S-AEIS ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้ (non-refundable)
**เอกสารแปลทุกฉบับจะส่งต่อให้กับทนายความที่มีอำนาจรับรองเอกสาร โดยอัตราค่าบริการแปลรับรองเป็นค่าดำเนินการและค่าวิชาชีพ ผู้ส่งแปลจะได้รับเอกสารแปลฉบับจริงเก็บไว้ โดยการสมัครใช้เฉพาะสำเนาเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ AEIS หรือการสมัครสอบได้ที่

 Tel. 080-980-9484 ,

email: contact.preptitude@gmail.com

update ข่าวสารกับเราได้ทาง Facebook Page: Preptitude