เอาตารางสอบ AEIS  2020 มาลงให้นะคะ

AEIS 2020 จะเริ่มรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 -28 สิงหาคม 2563 โดยจัดสอบวันที่ 22 – 25 กันยายน 2563 ตามระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

 • 22 กันยายน 2563  ระดับ Sec 1
 • 23 กันยายน 2563  ระดับ Sec 3
 • 24 กันยายน 2563  ระดับ Sec 2 และ Pri4-5
 • 25 กันยายน 2563  ระดับ Pri.2-3

หากสอบผ่านจะได้เข้าเรียนภาคการศึกษาแรกเดือน มกราคม 2564  (อ่านเกี่ยวกับ AEIS เพิ่มเติมที่นี่)  โดยการสอบ AEIS นี้จัดสอบเป็นประจำทุกปีที่ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดตามตารางด้านล่างได้เลยค่ะ (ข้อมูลจากเวบไซต์ของ MOE)

กำหนดการสอบและช่วงรับสมัครสอบ AEIS 2020

Test and App period

เกณฑ์อายุผู้สมัครสอบ

การสมัครสอบ AEIS ให้คำนวณอายุ ณ วันที่ 1  มกราคม ของปีการศึกษาที่เปิดเรียน

ระดับ Primary 

age Primary

ระดับ Secondary

age Sec

การสมัครสอบ

สามารถสมัครสอบ online ได้ทางเวบไซต์ของ MOE และส่งเอกสารสำคัญไปให้ที่สิงคโปร์ โดยดูรายละเอียดได้จาก https://www.moe.gov.sg/admissions/international-students/admissions-exercise/application-process

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ

 • สำเนาสูติบัตรผู้สมัครและสำเนาสูติบัตรฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • หน้า passport ผู้สมัคร มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่สอบ
 • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ ให้แนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อและสำเนาฉบับแปลภาษาอังกฤษด้วย

สมัครสอบผ่านทาง PREPTITUDE

ศูนย์ Preptitude ให้บริการสมัครสอบ S-AEIS มีค่าบริการ 17,500 บาท* โดยครอบคลุมการให้บริการดังนี้

 • ค่าสมัคร AEIS (672 เหรียญสิงคโปร์)
 • ตรวจสอบและจัดส่งเอกสารให้ทางสิงคโปร์
 • ดำเนินการสมัคร AEIS ให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนกระทั่งได้รับใบ AEIS Entry Proof  และประสานงานเรื่องการรับส่งใบสมัครกับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาฯสิงคโปร์
 • ชำระค่าบริการ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดให้กับศูนย์ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2563 เพื่อรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร และสมัครให้แล้วเสร็จภายใน20 สิงหาคม 2563**

* การสมัครสอบ AEIS และ S-AEIS ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้ (non-refundable)
**ผู้สมัครสอบจะต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครรวมถึงชำระเงินค่าดำเนินการสมัคร โดยส่งหลักฐานการสมัครและการชำระเงินมาให้ทางศูนย์เพื่อดำเนินการต่อ  เอกสารทั้งหมดใช้เฉพาะสำเนาเท่านั้น โดยสามารถสแกนหรือถ่ายภาพเอกสารให้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจน และส่งมาทางอีเมล

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ AEIS หรือการสมัครสอบได้ที่

 Tel. 096-964-1593,

email: contact.preptitude@gmail.com

update ข่าวสารกับเราได้ทาง Facebook Page: Preptitude