Select Page

Contact us

ศูนย์ PREPTITUDE ดำเนินงานร่วมกับศูนย์ Krutoo Homeschool

ที่ตั้ง: ชั้น 16 อาคารชาญอิสระ  1 ถ.พระราม 4  (ฺBTS ศาลาแดง/ MRT สีลม)

รบกวนโทรนัดหมายล่วงหน้า หากต้องการนัดทำเทสต์ประเมินหรือนัดปรึกษาและวางแผนการเรียนต่อสิงคโปร์

Tel. 096-964-1593, 084-320-1789

Email address: contact.preptitude@gmail.com

FB page: www.facebook.com/Preptitude