Select Page

เอารายละเอียดของทุน ASEAN มาลงไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะ (สำหรับปีนี้ เรามีคอร์สออนไลน์ เพื่อเตรียมสอบทุนอาเซียนด้วยนะ  อ่านเพิมเติมได้ที่นี่)

สำหรับการกรอกใบสมัครของทุนอาเซียนสามารถศึกษาได้จากวีดีโอของเราที่ http://www.preptitude.com/?p=1449  หรืออ่านรวมคำถามเกี่ยวกับทุนอาเซียนได้ที่ http://www.preptitude.com/?p=1925

สำหรับประเทศไทย ทุนนี้แบ่งให้เข้าสอบเพื่อเรียนต่อ 2 ระดับชั้นคือ เรียนต่อ Secondary 3 และ Pre University One (ม.5)  รายละเอียดตามด้านล่างเลยค่ะ

ระดับ Secondary 3 

เป็นทุนให้เปล่า 4 ปี  เข้าเรียนชั้น Secondary 3-4  แล้วสอบ GCE O-level และต่อ Junior College อีก 2 ปี แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 18 มี.ค. 2564 – 30 พ.ค. 2564

สอบช่วงเดือน กรกฎาคม 64 และทราบผลช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 64

หากได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ปลายเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564

เอกสารหลักๆ ที่ต้องเตรียม เพื่อประกอบการสมัคร (สอบของปี 2019 จะส่งให้เต่อมื่อได้รับอีเมลเรียกขอเท่านั้น) 

 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (ที่มีข้อมูลผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาผลการเรียน ( transcript) เป็นภาษาอังกฤษ (แจ้งทางโรงเรียนให้ออกให้ได้)
 • สำเนาสูติบัตรผู้สมัครฉบับภาษาไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษ (กรณีมีเปลี่ยนชื่อน้อง  คุณพ่อ,คุณแม่ และทำให้ชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร รบกวนแปลเอกสารการเปลี่ยนชื่อทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง)
  • เนื่องจากเป็นเอกสารสำหรับสมัครสอบทางการ จึงแนะนำให้รับรองเอกสารการแปลโดยสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือโดยทนายที่ได้รับอนุญาตให้รับรองสำนวนการแปล
 • Portfolio หรือแฟ้มรวบรวมผลงาน และเกียรติประวัติที่ใช้ในการกรอกใบสมัคร  (เอกสารนี้สำหรับเตรียมไว้ในขั้นตอนสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่งตอนยื่นไม่ใบสมัคร)

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Secondary 3  (ผู้สมัครต้องเรียนจบหรืออยู่ระหว่างการเรียน ม.2 แล้ว)

 • ถือสัญชาติไทย
 • เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2005 – 2007 ( พ.ศ. 2548 – 2550)
 • มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 1 และ ม. 2 หรือ ระดับ ม. 2 และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้ผลปลายภาคของทั้งสองชั้นปี)
 • มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากทุนคร่าวๆ

 1) ค่าใช้รายปีและจัดหาที่พักพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้

2) ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก ( ให้ครั้งเดียว)

3) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy

4) ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)

5) ค่าสอบ วัดผล GCE O-Level และ A-Level (อย่างละครั้งเดียว)

6) เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

7) ทุน 4 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ระดับ Pre-U One  

เป็นทุนให้เปล่า 2 ปี  เข้าเรียนชั้น Junior College 1-2 (เทียบประมาณ ม. 5-6) แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 18 มี.ค. 2564 – 30 พ.ค. 2564

สอบช่วงเดือน กรกฎาคม 64 และทราบผลช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 64

หากได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เดือนมกราคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Pre University One (ผู้สมัครต้องเรียนจบ หรืออยู่ระหว่างการเรียนม. 3 แล้ว)

 • ถือสัญชาติไทย
 • เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2003 – 2004 ( พ.ศ. 2546 – 2547)
 • มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 3 และ ม.4 หรือ ระดับ ม. 4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้ผลปลายภาคของทั้งสองชั้นปี)
 • มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากทุนคร่าวๆ

 1) ค่าใช้รายปีและจัดหาที่พักพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้

2) ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก ( ให้ครั้งเดียว)

3) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy

4) ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)

5) ค่าสอบ GCE  A-Level (ครั้งเดียว)

6) เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

7) ทุน 2 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ทั้งนี้ หากน้องๆบางคนทำผลสอบออกมาได้น่าพอใจ แต่ยังไม่ถึงขั้นได้รับทุน ก็อาจจะมีรางวัลปลอบใจเป็น Merit Awards ให้ค่ะ  ( อ่านเกี่ยวกับ Merit Awards)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้เลยที่ https://www.moe.gov.sg/financial-matters/awards-scholarships/asean-scholarships/thailand

การสอบจะผ่านการพิจารณาจากใบสมัครก่อนเป็นหลัก โดยจะแจ้งอีเมลกำหนดการเข้าสอบให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสอบเท่านั้น  โดยปกติจะแจ้งก่อนสอบไม่นาน ประมาณ 2-3 สัปดาห์ค่ะ จัดสอบที่กรุงเทพมหานคร (สถานที่สอบจะแจ้งโดยตรงกับผู้มีสิทธิ์สอบเท่านั้น)

การสอบจะแบ่งเป็นส่วนข้อเขียน ( Aptitude Test, Maths, English) และมีสอบสัมภาษณ์ค่ะ ข้อสอบเป็นโจทย์ภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ

สำหรับน้องๆที่สนใจ ที่ศูนย์ Preptitude ของเรามีโปรแกรมเตรียมความพร้อมเพื่อทุนอาเซียน เป็นการเรียนตัวต่อตัวหรือจัดกลุ่มเล็กมาเรียนเอง โดยการเรียนตัวต่อตัวและกลุ่มเล็ก ทางศูนย์จะนัดเข้ามาเพื่อทำเทสต์ประเมินพื้นฐานผู้เรียนก่อน หรือดูรายละเอียดตัวคอร์สตะลุยโจทย์ทุนอาเซียนออนไลน์กับ Preptitude ได้ที่ http://www.preptitude.com/?p=2002

ด้วยประสบการณ์ดูแลและเตรียมความพร้อมน้องๆ เค้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ และจากประสบการณ์สอนของครูมากกว่า 8 ปี เนื้อหาการเรียนของเราจะเข้มข้น โดยใช้เนื้อหาเดียวกับหลักสูตรในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ และเน้นเดี่ยวหรือกลุ่มเล็ก  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนค่ะ :)