วีดีโออธิบายขั้นตอนการสมัครทุนอาเซียนนี้ จัดทำขึ้นโดยครูเจนจาก PREPTITUDE เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่สนใจสมัครสอบ ASEAN Scholarships หรือทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อเรียนต่อในระดับโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ โดยวีดีโอแบ่งเป็น 5 ช่วง ตามนี้ (วีดีโอนี้ จัดทำขึ้นช่วงการสมัครสอบในปี 2561 หน้าจอและข้อมูลบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปี แต่สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางได้ โดยเฉพาะใน section ที่เกี่ยวกับการกรอกผลการเรียนและประวัติกิจกรรม) 

 *** สำหรับการสมัครสอบในปี 2562 ( Academic Year 2020)  นี้  ไม่มีการให้อัพโหลดเอกสารหรือรูปถ่ายใดๆ ในขั้นตอนการสมัคร  โดยทาง Ministry of Education (MOE) ของสิงคโปร์จะติดต่อกลับทางอีเมลเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมเองโดยตรงหลังปิดการรับสมัครแล้ว

วีดีโอ 1: แนะนำตัวทุนอาเซียน และการสร้างaccount ผู้สมัคร https://youtu.be/JAj-V1ON-1E
.
วีดีโอ 2: การกรอกข้อมูลส่วนตัว https://youtu.be/TLi42llSj1E
.
วีดีโอ 3: การกรอกใบสมัคร (ช่วงที่1) https://youtu.be/VT9v7vAfxPo
.
วีดีโอ 4: การกรอกข้อมูลใบสมัคร (ช่วงที่ 2) https://youtu.be/xTrKYRiyUAY
.
วีดีโอ 5: ข้อควรรู้ก่อนกด Submit ใบสมัคร https://youtu.be/yf4WT_WiXPU