วีดีโออธิบายขั้นตอนการสมัครทุนอาเซียนนี้ จัดทำขึ้นโดยทีมงานจาก PREPTITUDE เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่สนใจสมัครสอบ ASEAN Scholarships หรือทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อเรียนต่อในระดับโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ โดยวีดีโอแบ่งเป็น 5 ช่วง ตามนี้

วีดีโอ 1: แนะนำตัวทุนอาเซียน และการสร้างaccount ผู้สมัคร https://youtu.be/JAj-V1ON-1E
.
วีดีโอ 2: การกรอกข้อมูลส่วนตัว https://youtu.be/TLi42llSj1E
.
วีดีโอ 3: การกรอกใบสมัคร (ช่วงที่1) https://youtu.be/VT9v7vAfxPo
.
วีดีโอ 4: การกรอกข้อมูลใบสมัคร (ช่วงที่ 2) https://youtu.be/xTrKYRiyUAY
.
วีดีโอ 5: ข้อควรรู้ก่อนกด Submit ใบสมัคร https://youtu.be/yf4WT_WiXPU