ข่าวดีสำหรับน้องๆที่จะเตรียมสอบ เข้าเรียนต่อรร.รัฐบาลสิงคโปร์ระดับ Secondary 2 และ Secondary 3  ในเดือนกันยายน  2560 นี้นะคะ
ศูนย์ PREPTITUDE จัดคลาส “Intensive AEIS เพื่อเน้นฝึกทำโจทย์โดยเฉพาะ” โดยสอนครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน Maths, English & Aptitude กลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน   คลาสเริ่มเรียน  2 ก.ค. 60  – 17 ก.ย. 60

ระยะเวลาของคลาส :
Secondary 3: 8.00 น. – 10.00 น. (เลข), 10.15 น. -12.15 น. ( อังกฤษ), ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม  2 ก.ค. 60  – 17 ก.ย. 60 (12ครั้ง)

Secondary 2: 8.00 น. – 10.00 น. (อังกฤษ), 10.15 น. -12.15 น. (เลข), ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม  2 ก.ค. 60  – 17 ก.ย. 60 (12ครั้ง)

ค่าเรียน 22,000 บาท รวมเอกสารแล้ว ทั้งสองคลาสมีการอัดวีดีโอสำหรับดูย้อนหลังกรณีขาดเรียน หรือต้องการทบทวนซ้ำ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสมัครเรียน ติดต่อได้ที่

Tel: 080-980-9484, 

email: contact.preptitude@gmail.com ,

FB Page: Preptitude 
*หมายเหตุ มีการทำเทสต์ประเมินสำหรับนักเรียนใหม่ก่อนเข้าเรียนค่ะ สามารถนัดมาทำเทสต์ก่อนลงเรียนกับทางศูนย์ได้นะคะ