Select Page

ทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ได้มีการวางแผนปรับค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติในช่วงปี 2020 – 2021 ตามตารางด้านล่างนะคะ ดดยในปี 2021 นี้นักเรียนต่างชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะยังชำระค่าเรียนในอัตราเดิมอยู่ ยังไม่มีการปรับค่าเรียนขึ้นนะคะ

สำหรับค่าเรียนที่ต้องชำระให้กับทางโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ จะแบ่งการชำระเป็นรายเดือน รวมทั้งหมด 12 งวด/ปี (ไม่ใช่รายเทอมแบบระบบการศึกษาอื่นๆ)   โดยค่าเรียนจะประกอบด้วยสองส่วนคือ 1) ค่าเรียน (school / tuition fee) และ 2) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (miscellaneous fee) โดยตารางที่เราลงไว้ให้นี้ เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนที่รวมทั้งสองรายการแล้วค่ะ

สำหรับค่าที่พัก ปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 1,700 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะที่พัก (หอพัก หรือ โฮมสเตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อสิงคโปร์ได้ที่ Preptitude : โทร 096-964-1593 , email : contact.preptitude@gmail.com  หรือส่ง inbox มาที่ FB page: Preptitude ศูนย์ Preptitude ให้คำแนะนำและเปิดสอนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล (AEIS) และเอกชนที่สิงคโปร์ การเตรียมตัวเพื่อสอบทุนอาเซียน (ASEAN Scholarships)