Select Page

เอาตารางสอบ S-AEIS  2019 มาลงให้นะคะ

S-AEIS 2019 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 – 22 มกราคม 2562 และจัดสอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ระดับประถม 2-3) วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2562 (ระดับกระถม 4-5) และ 21 กุมภาพันธ์ 2562  (ระดับมัธยม 1-2)  หากสอบผ่านจะได้เข้าเรียนช่วงกลาง-ปลายเดือนเมษายน 2562  (อ่านเกี่ยวกับ S-AEIS เพิ่มเติมที่นี่)  โดยการสอบ S-AEIS นี้จัดสอบเป็นประจำทุกปีที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นรอบเสริมเพื่อเข้าเรียนต่อช่วงปลายภาคการศึกษาแรกในปีการศึกษานั้นๆ

รายละเอียดตามตารางด้านล่างได้เลยค่ะ (ข้อมูลจากเวบไซต์ของ MOE)

วันสอบ S-AEIS 2019

Date

 

ประกาศผลสอบและวันรายงานตัวเมื่อสอบผ่าน

 • ประกาศผลสอบ : 15  เมษายน 2562  (เช็คผลสอบออนไลน์)
 • วันรายงานตัวกับโรงเรียน : 16 -30  เมษายน 2562

การสมัครสอบ

สามารถสมัครสอบ online ได้ทางเวบไซต์ของ MOE และส่งเอกสารสำคัญไปให้ที่สิงคโปร์ โดยดูรายละเอียดได้จาก https://www.moe.gov.sg/admissions/international-students/admissions-exercise/application-process

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ

 • สูติบัตรผู้สมัครและใบแปลเอกสาร
 • หน้า passport ผู้สมัคร มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

สมัครสอบผ่านทาง PREPTITUDE

ศูนย์ Preptitude ให้บริการสมัครสอบ S-AEIS มีค่าบริการ 19,500 บาท โดยครอบคลุมการให้บริการดังนี้

 • ค่าสมัครสอบ 672 เหรียญสิงคโปร์
 • แปลเอกสารใบสูติบัตร ประทับตรารับรองโดยทนายความผู้มีอำนาจ
 • ตรวจสอบและจัดส่งเอกสารไปให้หน่วยงานรับสมัครสอบที่สิงคโปร์
 • ดูแลติดตามการส่งเอกสารและการรับหมายเลขที่นั่งสอบ
 • ติดต่อประสานงานเรื่องการสมัครสอบกับทางการสิงคโปร์ ติดตามผลและเช็คผลสอบ
 • สรุปรายละเอียดและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 • กรณีมีเอกสารอื่นต้องแปลเพิ่มเติม มีค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ S-AEIS หรือการสมัครสอบได้ที่

 Tel. 080-980-9484 , 096-964-1593

email: contact.preptitude@gmail.com

update ข่าวสารกับเราได้ทาง Facebook Page: Preptitude