Select Page

เอาตารางสอบ S-AEIS  2023 มาลงให้นะคะ

S-AEIS 2023 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 – 23 มกราคม 2566 และจัดสอบวันที่ 21-22 ก.พ.  2566 โดยกำหนดการสอบของแต่ละชั้นปีคือ:

  • ระดับ Primary 2 – 4 สอบวันที่  21 ก.พ. 2566
  • ระดับSecondary 1-2  สอบวันที่ 22 ก.พ. 2566

หากสอบผ่านจะได้เข้าเรียนช่วงปลายเดือนเมษายน-ต้นพฤษภาคม 2566  (อ่านเกี่ยวกับ S-AEIS เพิ่มเติมที่นี่)  โดยการสอบ S-AEIS นี้จัดสอบเป็นประจำทุกปีที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นรอบเสริมเพื่อเข้าเรียนต่อช่วงปลายภาคการศึกษาแรกในปีการศึกษานั้นๆ

ช่วงอายุที่สมัครสอบของแต่ละชั้นปี  (ข้อมูลจากเวบไซต์ของ MOE)

ระดับ Primary

age criteria

ระดับ Secondary

age criteria sec

ประกาศผลสอบและวันรายงานตัวเมื่อสอบผ่าน

  • ประกาศผลสอบ : 17-21 เมษายน 2566  (เช็คผลสอบออนไลน์)
  • วันรายงานตัวกับโรงเรียน : 18 เมษายน 2566 – 2 พฤษภาคม 2566

การสมัครสอบ

สามารถสมัครสอบ online ได้ทางเวบไซต์ของ MOE และส่งเอกสารสำคัญไปให้ที่สิงคโปร์ โดยดูรายละเอียดได้จาก https://www.moe.gov.sg/international-students/s-aeis/apply

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ

  • สูติบัตรผู้สมัครและใบแปลเอกสาร
  • หน้า passport ผู้สมัคร มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (แนะนำให้มีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวันที่คาดว่าจะเดินทางเข้าสิงคโปร์)
  • สำหรับชั้น primary: ต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ Cambridge English Qualifications (  อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.moe.gov.sg/international-students/s-aeis

 

*ค่าสมัครสอบ S-AEIS ไม่สามารถขอคืนได้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ S-AEIS หรือการสมัครสอบได้ที่

 Tel.  096-964-1593

email: contact.preptitude@gmail.com

update ข่าวสารกับเราได้ทาง Facebook Page: Preptitude